Το μυστήριο των μετακινούμενων βράχων της κοιλάδας του θανάτου
Η επίπεδη επιφάνεια αυτού του λεκανοπεδίου παρέχει το σκηνικό για έναν από πιό περίεργους γρίφους της γεωλογίας.. . 

όπως βλέπετε και στήν πάνω εικόνα,οι βράχοι μετακινούνται απο μόνοι τους,απο μία άγνωστη βαρυτική δύναμη την οποία αδυνατούν να εξηγήσουν οι γεωλόγοι.


τα ίχνη που δημιουργούνται από τους βράχους ποικίλλουν στο μήκος και την κατεύθυνση. Μερικά ίχνη παρουσιάζουν βαθμιαίες (κάμψεις) ή απότομες (γωνιακές) αλλαγές στην κατεύθυνση τα περισσότερα ίχνη έχουν έναν γενικό προσανατολισμό πρός νότο νοτιοδυτικό και στην κίνηση που κάνουν Βόρεια μετακινούνται βορειοανατολικά.

alito team

Delete this element to display blogger navbar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Powered by alito v2 2013