Τεχνητά Μάτια Εντόμων


Η NASA αγόρασε ρομποτικά μάτια εντόμων, τα οποία σχεδίασαν Αυστραλοί επιστήμοντες, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει σε κάποιο εξερευνητικό όχημα του πλανήτη αρη". Ερευνητές του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας βασίστηκαν στα μάτια των ακρίδων για το σχεδιασμό των τεχνητών αισθητήρων.

Το δημοσίευμα λέει ότι "το εργαστήριο βιορομποτικής όρασης του πανεπιστημίου παρατηρεί επί πολλά χρόνια το πώς οι ακρίδες, οι μέλισσες και οι λιβελλούλες χρησιμοποιούν την όραση για να ελέγχουν την πτήση τους.

Οι επιστήμονες έχουν προσδιορίσει τους κανόνες που διέπουν την πτήση και έχουν δημιουργήσει μαθηματικούς αλγόριθμους για να τους αντιγράψουν".

Η NASA θέλει να προσαρμόσει τα τεχνητά μάτια ακρίδας σε ένα μικροσκοπικό εξερευνητικό όχημα το οποίο θα κινείται ταχύτατα ακριβώς πάνω από το τραχύ έδαφος του Aρη , χωρίς να συγκρούεται , ακριβώς όπως ένα έντομο.

Αν πετύχει το εγχείρημα, το εξερευνητικό όχημα θα εξετάσει τη βραχώδη στρωμάτωση της μεγαλύτερης κοιλάδας του ηλιακού συστήματος - της Βάλες Μαρινέρις, μήκους 4.000 χιλιομέτρων και βάθους 7 χιλιομέτρων, σε μια προσπάθεια να αποκαλύψει τη γεωλογική ιστορία του κόκκινου πλανήτη.
alitoteam

Delete this element to display blogger navbar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Powered by alito v2 2013