Τα κλειδιά του προφήτη Ενώχ

Σήμερα κυκλοφορούν διαθλαστικά βιβλία και λένε ότι είναι του προφήτη ενώχ. ο προφήτης ενώχ αντιπροσώπευε τα πιο δυνατά ενεργειακά πεδία της αγάπης.

τρία βιβλία κατακρατούνται και φρουρούνται ένοπλα από τους ισραηλίτες διότι νομίζουν ότι είναι τα χειρόγραφα του προφήτη ενώχ. κάνουν λάθος. δεν είναι τα αυθεντικά. τα γνήσια βιβλία ο προφήτης ενώχ τα εξαϋλωσε με την δύναμη της 72ης πύλης του ουρανίου φωτός.

όσοι διαβάζουν τα υποτιθέμενα βιβλία του προφήτη Ενώχ είναι δέσμιοι των δαιμόνων της λανθάνουσας των δαιμονικών εστίων και έχουν σοβαρά ποσοστά διαρροής ψυχικής αύρας. όσοι υιοθετούν τα στοιχεία νοητικά από τα υποτιθέμενα βιβλία του προφήτη ενώχ θα έχουν εξάρσεις επιληψίας, σχιζοφρένεια διανοητικής συνειδητής μορφής και βιολογικόν μετασχηματισμό μέχρι την ακτίνα της βιολογικής αρυθμίας. η βιολογική αρυθμία είναι ιοί που προέρχονται από την δαιμονική πύλη της εσωτερικής βιόσφαιρας της ανθρώπινης αύρας που εστιάζει ο ίδιος ο εγκέφαλος του ανθρώπου με την όλη διεργασία της ζωής του (από την γέννηση μέχρι την αποχώριση από το φυσικό πεδίο της γήϊνης διάστασης).

τα υποτιθέμενα βιβλία του Προφήτη Ενώχ που έχουν σήμερα, αφαίρεσαν την ιδιότητα του Προφήτη και χρησιμοποιούν μόνο το Ενώχ. Αυτό είναι απόδειξη ότι δεν είναι οι Φωτιστικές εστίες που έγραψε ο Προφήτης Ενώχ, αλλά είναι υπαγορευμένα από Εστιακούς Δαίμονες και μάλιστα της Διάθλασης.

οι φωτιστικοί βιορυθμοί του Προφήτη Ενώχ θα δοθούν από τον ίδιον που είναι ενσαρκωμένος στον Πλανήτη ΓΗ και που αυτοί θα είναι δοσμένοι με Κωδικοποιημένα Κλειδιά και Ασπίδες Φωτός Υψίστης Ασφαλείας.

Ο Προφήτης Ενώχ είναι Αυτόφωτος Πυρήνας και δημιουργεί στο πέρασμα του βιορυθμιστικές μονάδες της 82ης (ογδοηκοστής δεύτερης) Πύλης των Ορθοδόξων Στερεωμάτων της Βασιλικής Διάταξης.

ο προφήτης ενώχ έγραψε εννέα βιβλία

τρία βιβλία στο φως

τρία βιβλία στην ακτίνα

τρία βιβλία στην βιορυθμική σκέψη του υποσυνειδήτου.

το πρώτο ονομάζεται τά επτά κλειδιά του προφήτη ενώχ

το δεύτερο ονομάζεται βουκολική φυσιοθεραπεία

το τρίτο ονομάζεται διόραση του φωτός

το τέταρτο ονομάζεται διαλογική της ανθοισης.

Το πέμπτο ονομάζεται βιορυθμοί του διαπλαστικού φωτός

το έκτο ονομάζεται ογδοηκοστή δεύτερη πύλη των βιορυθμών

το έβδομο ονομάζεται μεσούρανο φώς

το όγδοο ονομάζεται φιλοσοφική κλεψύδρα

και το ένατο ονομάζεται νοητική μοίρα

όλα τα βιβλία ήσαν γραμμένα σε υπερήχους βιορυθμικών ακτίνων. υπήρχε φορά, ακτίνα, διάσταση και κέντρο. δημιουργούσαν εσωτερικούς ανεπτυγμένους στροβίλους της εσωτερικής ανάσας του διαφράγματος. είχαν φυγόκεντρο δύναμη της ευθυγραμμισμένης νοητικής διέγερσης. ενωνόταν το μεσούρανο φώς με την υπερδιέγερχη του νοητικού μυελού στην λεπτεπίλεπτη ινα της χρυσής ακτίνας του διαλογικού φωτός της ευθύνουσας. μορφοποιούσε την αυτοκρατορική κυτταρική στοιβάδα με την λεπτεπίλεπτη φιλοφρονητική ορθόδοξη τριαδική διάσταση. λεπτομερούσε σε ευθυγραμμισμένες ίνες του φωτός και εξάγγελλε την ενσάρκωση του βασιλικού αρχετύπου στην επιφανειακή σύνδεση του κυτταρικού περιγράμματος του κοσμικού γενετικού κύκλου.
alito team

Delete this element to display blogger navbar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Powered by alito v2 2013