Ο πιο αινιγματικός ίσως πίνακας όλων των εποχών με τους κρυμμένους συμβολισμούς.

Ένας από αυτούς αφορά στο φόντο πίσω από το πρόσωπο της Μόνα Λίζα. Το φόντο δεν είναι απόλυτα ισορροπημένο. Ο Ντα Βίντσι ζωγράφισε τη γραμμή του ορίζοντα στα αριστερά πολύ χαμηλότερα απ΄ότι στα δεξιά. Φυσικά δεν του ξέφυγε κατά λάθος. Χαμηλώνοντας τη γραμμή του ορίζοντα στα αριστερά ο Ντα Βίντσι έκανε τη Μόνα Λίζα να δείχνει πολύ μεγαλύτερη από την αριστερή πλευρά απ΄ότι από τη δεξιά. Επρόκειτο για ένα συγκαλυμμένο αστείο του. Ιστορικά οι έννοιες του αρσενικού και του θηλυκού αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις στο χώρο: η αριστερή πλευρά ανήκει στο θηλυκό στοιχείο ενώ η δεξιά στο αρσενικό. Επειδή ο Ντα Βίντσι ήταν θερμός οπαδός των θηλυκών αξιών, έκανε τη Μόνα Λίζα να δείχνει περισσότερο μεγαλοπρεπής από τα αριστερά σε σχέση με τη δεξιά πλευρά. Ο Ντα Βίντσι πρέσβευε την ισορροπία ανάμεσα στο αρσενικό και στο θηλυκό στοιχείο. Πίστευε ότι η ανθρώπινη ψυχή δεν μπορούσε να βρει τη φώτιση αν δε διέθετε τόσο αρσενικά όσο και θηλυκά στοιχεία.

Σε αναλύσεις που έχουν γίνει με τη βοήθεια υπολογιστών που συνέκριναν τη Μόνα Λίζα με τις αυτοπροσοπωγραφίες του επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν ορισμένες εκπληκτικές ομοιότητες μεταξύ των δυο προσώπων. Η Μόνα Λίζα ενδεχομένως δεν είναι ούτε αρσενική ούτε θηλυκή. Πρόκειται μάλλον για μια συγκαλυμμένη αναφορά στον ανδρογυνισμό. Είναι δηλαδή ένας συγκερασμός και των δυο φύλων.

Ο θεός των Αιγυπτίων Άμμων ήταν ο θεός της ανδρικής γονιμότητας και απεικονίζεται ως άντρας με κεφάλι κριαριού. Το ταίρι του Άμμωνα ήταν η Ίσιδα, θεά της γονιμότητας. Το ιδεόγραμμα του Άμμωνα αποδίδεται ως Άμον. Το ιδεόγραμμα της Ίσιδας προφερόταν κάποτε Λ'Ιζα.

ΑΜΟΝ Λ'ΙΖΑ

ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ

Δεν είναι λοιπόν μόνο το πρόσωπο της Μόνα Λίζα που μοιάζει ερμαφρόδιτο αλλά ακόμα καιτο όνομά της είναι ένας αναγραμματισμός της θεϊκής ένωσης του αρσενικού με το θηλυκό. Και αυτό πρέπει να είναι το μυστικό του Ντα Βίντσι, ο λόγος για τον οποίο η Μόνα Λίζα χαμογελάει αινιγματικά.

alito team

Delete this element to display blogger navbar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Powered by alito v2 2013