Χρωματοθεραπεία ~ μύθος ή πραγματικότητα;

Υπάρχει μια θεωρία που υποστηρίζει ότι το χρώμα επιδρά στην ψυχική διάθεση επηρεάζοντας το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του σώματός μας.

εκεί αντανακλώνται οι σωματικές και ψυχικές ασθένειες. Η ανισορροπία του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος θεραπεύεται με τη μαγνητική ακτινοβολία του κατάλληλου χρώματος, με αποτέλεσμα να θεραπεύεται και μια ασθένεια.

Ενδείκνυται για τους ανθρώπους που αποδέχονται τη φιλοσοφία της και πιστεύουν σε αυτή.

Καθένα από τα 7 ενεργειακά κέντρα του σώματός μας (τσάκρας) αντιστοιχεί σε ένα από τα 7 βασικά χρώματα.

Η αύρα μας, το μαγνητικό μας πεδίο, μπορεί να μας υποδείξει σε ποιο χρώμα υστερούμε και κατά συνέπεια να ακολουθήσουμε την κατάλληλη θεραπεία.

Αν, για παράδειγμα, κάποιος έχει έλλειψη στο κόκκινο χρώμα, χρειάζεται να τραφεί με περισσότερες κόκκινες τροφές, όπως κόκκινο κρέας και κρασί.

alito team

Delete this element to display blogger navbar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Powered by alito v2 2013