Ήχοι προκαλούν παράξενες εμπειρίες


Οι υπόηχοι μπορούν να προκαλούν μια σειρά από παράξενες εμπειρίες στους ανθρώπους που τους ακούνε, ακόμα κι αν δεν τους αναγνωρίζουν.

Στο περιοδικό BA Festival of Science της 8ης Σεπτεμβρίου 2003, μια ομάδα επιστημόνων ανέφερε τα αποτελέσματα ενός νεωτεριστικού πειράματος κατά το οποίο 750 ακροατές άκουσαν ζωντανή μουσική η οποία σε μερικά σημεία περιείχε υπόηχους.

Οι υπόηχοι αυτοί μέσα στη μουσική προκάλεσαν μια σειρά από παράξενα αποτελέσματα ακόμη και σε αυτούς που δεν γνώριζαν την ύπαρξη των ήχων αυτών.

Οι παράξενες αντιδράσεις περιλάμβαναν μια ακραία αίσθηση λύπης, μια κρυάδα στους ακροατές, αγωνία, και σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και ρίγη να διατρέχουν τη ραχοκοκαλιά των ακροατών.

''''Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι χαμηλές συχνότητες μπορούν να προκαλέσουν στους ανθρώπους ασυνήθιστες εμπειρίες, ακόμη και αν αυτοί δεν μπορούν να ανιχνεύσουν συνειδητά την ύπαρξη των υποήχων. " είπε ο ψυχολόγος Richard Wiseman.

"Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό το είδος ήχων μπορεί να υπάρχει σε μερικά μέρη που θεωρούνται στοιχειωμένα και έτσι να δημιουργούν στους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί αλλόκοτες αισθήσεις τις οποίες αποδίδουν σε φαντάσματα.

Τα ευρήματά μας ενισχύουν αυτή την άποψη." λέει ο ίδιος.

Το πείραμα έλαβε χώρα στο Purcell Room (South Bank, του Λονδίνου) και εκτελέστηκε από μια ομάδα επιστημόνων ακουστικής, ψυχολόγων και μουσικών.

Ένας από τους σωλήνες του οργάνου είχε το εντυπωσιακό μήκος των 7 μέτρων.

Είχε σχεδιαστεί ώστε να εκπέμπει ήχους συχνότητας κάτω των 20 Hertz - ακραίο μπάσο ήχο που βρίσκεται στα όρια της ανθρώπινης αντίληψης.

Κατά τη διάρκεια του πειράματος 750 ακροατές τους ζητήθηκε να αναφέρουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις τους για 4 μουσικά κομμάτια, αναφέροντας κάθε ασυνήθιστη εμπειρία και λέγοντας αν τη στιγμή εκείνη άκουγαν έναν υπόηχο.

Συγκρίνοντας τα όμοια κομμάτια με την παρεμβολή σ'' αυτά υπόηχων ή όχι, οι ψυχολόγοι πιστοποίησαν ότι οι υπόηχοι έκαναν τις παράξενες αναφορές εμπειριών να αυξηθούν κατά 22%
alitoteam

Delete this element to display blogger navbar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Powered by alito v2 2013