Υπάρχει σκέψη χωρίς λέξεις;

Μια ομάδα Βρετανών ερευνητών κατέληξαν ότι τουλάχιστον η μαθηματική σκέψη μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και χωρίς λέξεις.
Οι ερευνητές εξέτασαν ενήλικους ασθενείς, των οποίων τα γλωσσικά κέντρα στον εγκέφαλο ήταν στο μεγαλύτερο βαθμό κατεστραμμένα.

Παρόλο που οι εξεταζόμενοι δεν ήταν σε θέση να κατανοήσουν ή να σχηματίσουν ακόμα και απλές προτάσεις, κατάφεραν να λύσουν περίπλοκες υπολογιστικές ασκήσεις.
Για το αν και σε ποιο βαθμό η γλώσσα παίζει κάποιο ρόλο στη μαθηματική σκέψη, οι απόψεις διίστανται.

Κάποιοι επιστήμονες θεωρούν ότι για να μάθει κανείς να χειρίζεται ποσότητες με ακρίβεια είναι αναγκαίοι οι αριθμητικοί όροι.
Έρευνες σε φυλές που γνωρίζουν κανέναν ή ελάχιστους αριθμητικούς όρους επιβεβαιώνουν αυτή τη θεωρία.

Για παράδειγμα, οι κάτοικοι της φυλής Πιράχα που ζουν στην περιοχή του Αμαζονίου μπορούν με δυσκολία να ξεχωρίσουν ποσότητες μεγαλύτερες από τον αριθμό τρία, σύμφωνα με άρθρο του Peter Gordon από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης στο περιοδικό 'Science' (Τεύχος 306, σελ. 496).

Ο Gordon το απέδωσε στο γεγονός ότι η γλώσσα της συγκεκριμένης φυλής μπορεί να κατονομάσει λεκτικά μόνο τους αριθμούς «ένα», «δύο» ή ...«πολλά».
Από το παραπάνω παράδειγμα, συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν πολλές παραλληλίες ανάμεσα στις γραμματικές και τις μαθηματικές δομές.
Για παράδειγμα, οι περίοδοι που περιέχουν δευτερεύουσες προτάσεις μοιάζουν με υπολογιστικές ασκήσεις οι οποίες περιέχουν παρενθέσεις.

Αρκετοί είναι οι επιστήμονες που θεωρούν λοιπόν ότι η γραμματική είναι αυτή που διαμορφώνει τη σκέψη ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση των βασικών μαθηματικών δομών.
Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία οι αριθμητικές ή μαθηματικές μας ικανότητες συνδέονται άρρηκτα με τα γλωσσικά αποθέματα του εγκεφάλου μας.
Επίσης, ειδικοί επιστήμονες κατάφεραν να δείξουν με γραφικό τρόπο ότι τα γλωσσικά κέντρα του εγκεφάλου ενεργοποιούνται όταν κάποιος προσπαθεί να λύσει ένα αριθμητικό πρόβλημα.
Ωστόσο, η Rosemary Varley από του Πανεπιστήμιο του Sheffield και η ομάδα της έρχονται να αμφισβητήσουν τη διαδεδομένη αυτή άποψη, υποστηρίζοντας ότι η επεξεργασία της γλώσσας και των αριθμών στον εγκέφαλο αποτελούν εντελώς ανεξάρτητες διαδικασίες.
Οι Βρετανοί επιστήμονες δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στην ηλεκτρονική έκδοση της αμερικανικής Εθνικής Ακαδημίας των Επιστημών 'Proceedings'.
Στην έρευνα που διεξήγαγαν έθεσαν σε τρεις άνδρες με σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες μια σειρά γλωσσικών και αριθμητικών προβλημάτων.
Τα γλωσσικά κέντρα των ασθενών ήταν τόσο κατεστραμμένα που δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη διαφορά στις προτάσεις «ο άνθρωπος σκοτώνει το λιοντάρι» και «το λιοντάρι σκοτώνει τον άνθρωπο».

Επίσης αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες τόσο με τους γραπτούς όσο και με τους προφορικούς αριθμητικούς όρους αλλά και με τους ίδιους τους αριθμούς.
Οι τρεις ασθενείς τα κατάφεραν στα μαθηματικά τεστ αρκετά καλά.
Μπόρεσαν ακόμα να αναγνωρίσουν τη διαφορά ανάμεσα στις πράξεις (59 – 13) και (13 – 59), παρόλο που οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται στην ίδια δομή με τις προηγούμενες προτάσεις στις οποίες τα είχαν παρατηρήσει.
Οι ασθενείς ήταν εξάλλου σε θέση να λύσουν και να αναπτύξουν ξεχωριστά παρενθετικές εξισώσεις.
Ως εκ τούτου, η Varley και οι συνεργάτες της κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μαθηματικές εκφράσεις δεν είναι απαραίτητο να μεταφρασθούν σε γλώσσα προκειμένου να είναι δυνατή η αποκωδικοποίησή τους από τον εγκέφαλο.
Αντίθετα, πιστεύουν ότι οι αριθμοί επαρκούν ως κώδικας για την επίλυση αριθμητικών προβλημάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι γλωσσικοί και μαθηματικοί μηχανισμοί επεξεργασίας στον εγκέφαλο ίσως να έχουν μια κοινή βάση, στην οποία και οι δύο μπορούν να έχουν και ανεξάρτητη πρόσβαση.
Στην περίπτωση ασθενών με γλωσσικές διαταραχές, η σύνδεση ανάμεσα στα γλωσσικά κέντρα και τη βάση αυτή θα είχε κοπεί, ενώ οι μαθηματικές περιοχές θα είχαν ακόμα πρόσβαση σε αυτήν.
Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι παρόλο που οι μηχανισμοί της γλώσσας και των μαθηματικών σχηματίζονται μαζί, παράλληλα με την ανάπτυξη του εγκεφάλου, στη συνέχεια αυτονομούνται.
Η Varley δεν αρνείται ότι οι αριθμητικοί όροι και η γραμματική μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση μαθηματικών εννοιών.
Σε τελική ανάλυση η έρευνά της εκπονήθηκε σε ανθρώπους που ήταν ήδη εξοικειωμένοι με τα μαθηματικά όταν έχασαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.
Ίσως τελικά να μπορούμε να υπολογίσουμε χωρίς λέξεις όχι όμως και να μάθουμε να υπολογίζουμε..

alitoteam

Delete this element to display blogger navbar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Powered by alito v2 2013