Το περίεργο φαινόμενο Cross sea


Μερικές φορές σε μεγάλες εκτάσεις νερού, τα κύματα διασταυρώνονται.
Όταν λοιπόν συναντά το ένα το άλλο, τα συστήματα αυτά σχηματίζουν κορυφές διπλάσιες σε ύψος και κοίλα διπλάσια σε βάθος. Το φαινόμενο ονομάζεται Cross sea.

Η ναυσιπλοΐα είναι από δύσκολη μέχρι αδύνατη σε τέτοια κύματα.

Στην παραπάνω φωτογραφία στο Île de Ré, έναν νησί στις ακτές του Ατλαντικού στην Γαλλία, τα κύματα φαίνονται να συναντώνται σε ορθή γωνία.

Delete this element to display blogger navbar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Powered by alito v2 2013