Κάρτες Ζένερ

Οι Κάρτες Ζένερ χρησιμοποιούνται από κάποιους παραψυχολόγους για να ελέγξουν τις ψυχικές ικανότητες ατόμων.Υπάρχουν πέντε ειδών κάρτες: το αστέρι, τρείς κατακόρυφες τεθλασμένες γραμμές, ο κύκλος, το τετράγωνο και ο σταυρός.Μια τράπουλα από κάρτες Ζένερ αποτελείται από πέντε φύλλα κάθε είδους, δηλαδή συνολικά 25 κάρτες.Οι κάρτες ανακατεύονται και το υποκείμενο προσπαθεί να μαντέψει την σειρά των καρτών. Ή διαφορετικά, μπορεί κάποιος να δεί μια κάρτα και να προπαθήσει να μεταδώσει αυτό που είδε τηλεπαθητικά.

Μιας και υπάρχουν 25 κάρτες και 5 ειδών κάρτες, υπάρχει 20% πιθανότητα (1 στις 5) να μαντέψει κανείς σωστά την κάρτα.Μια σωστή πρόβλεψη ονομάζεται "επιτυχία".Οτιδήποτε μεγαλύτερο απο 20% ,μακροπρόθεσμα, υποδεικνυει ότι κάτι έχει επηρεάσσει την διαδικασία.Βραχυπρόθεσμα όμως, αναμένονται μεγαλύτερα ποσοστά.Έτσι, αν βρείτε τα 9 από τα 25 (36%) αυτό ΔΕΝ είναι στατιστικά σημαντικό.Αν πετύχετε το 36% σε 100 δοκιμές, αυτό θα ήταν στατιστικά σημαντικό και θα υποδείκνυε ότι το γεγονός δεν οφείλεται στην τύχη.Ίσως να είσαστε μέντιουμ, ίσως να το παίζετε στην τύχη και ίσως απλά να κλέβετε!

skepdic.gr

Delete this element to display blogger navbar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Powered by alito v2 2013