Επέμβαση εγκεφάλου

Στις Αρχάνες Κρήτης βρέθηκε ανθρώπινο κρανίο από την Μινωϊκή εποχή με σημάδια αφαίρεσης και επανατοποθέτησης στα βρεγματικά του οστά.
Είναι προφανές από τα σημάδια στα οστά ότι υπήρξε επούλωση κατά συνέπεια ο ασθενής έζησε μετά την επέμβαση.

Στην Αίγυπτο έχουν βρεθεί κρανία εγχειρισμένα με επιτυχία μιας και ο ασθενής έζησε αρκετά για να επουλωθεί η τομή όπως δείχνει το περιόστεο γύρω απ'' το κομμένο κόκαλο.

Οι αρχαίοι Περουβιανοί μπορούσαν να κάνουν λεπτές εγχειρίσεις κρανιεκτομής, αφαιρώντας μέρος του κρανίου και αντικαθιστώντας το με χρυσή πλάκα.

Αναφέρονται και τρυπανισμοί.

Πίστευαν ότι με αυτό τον τρόπο μπορούσε ευκολότερα να διευρυνθεί η συνείδηση του ενχειριζόμενου, ίσως λόγω καλύτερης αιμάτωσης.

Είναι εκπληκτικό ότι οι σημερινοί μελετητές θεωρούνε τον τρυπανισμό ως τεχνική που ανάγεται στην ύστερη Λίθινη εποχή!

Και με τέτοια πειστήρια πρέπει ταυτόχρονα να δεχτούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν πέτρινα πρωτόγονα εργαλεία, είχαν ταυτόχρονα και την ικανότητα να κάνουν τόσο λεπτές επεμβάσεις.

Ο τρυπανισμός ως τεχνική έχει επιζήσει σε μερικές φυλές της Ανατολικής Αφρικής σαν μέθοδος παραδοσιακής ιατρικής.

alitoteam

Delete this element to display blogger navbar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Powered by alito v2 2013