Μεσαιωνικοί αστικοί μύθοι


Μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις, για ιστορικά πρόσωπα, μαγεμένες τοποθεσίες, και υπερφυσικά τέρατα, είναι οι πλέον διαδεδομένοι παγκόσμια. Οι περισσότεροι, διαδόθηκαν προφορικά, και η καταγωγή τους χάνεται στα βάθη των αιώνων.

Τα Ινκούμπους και Σουκούμπους
Το Ινκούμπους (από το λατινικό In+cubare, είναι ένας δαίμονας με μορφή άνδρα και τα αντίστοιχα θηλυκά είναι τα Σουκούμπους (Sub+cubare).Είναι δαίμονες του ύπνου και σχετίζονται με τον Ντουέντε στην Ισπανία αλλά και με τη δική μας γνωστή Μόρα.Λέγεται πως ο Μάγος Μέρλιν είναι καρπός ενός Ινκούμπους και μιας γυναίκας. Η δυτική θρησκευτική παράδοση θεωρεί ότι η επαφή με Ινκούμπους ή Σουκούμπους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας ή ακόμα και θάνατο. Πολλοί είναι αυτοί που προσπάθησαν να δώσουν κάποιες απαντήσεις,αλλά η ιστορία είναι καλά κρυμμένη για οποιαδήποτε λογική εξήγηση.

Η Πηγή της Νιότης
Είναι μια θρυλική πηγή που πιστεύεται πως αποκαθιστά τη νιότη σε όποιον πιεί από το νερό της. Η αιώνια νιότη είναι ένα δώρο που συχνά την ψάχνουν στους μύθους και σε ιστορίες, όπως την πέτρα του φιλοσόφου και το ελιξίριο της ζωής. Η αναζωογονητική κρήνη για όποιον έπινε ή βρεχόταν από τα νερά της, εμφανίζεται σε γραπτά του Ηρόδοτου (5ος αι. π.Χ.) σχετικά με τη γή των Μακροβίων, στη ιστορία του Μ. Αλεξάνδρου, και τις ιστορίες του Ιωάννη του πρεσβύτερου, μυθικού πατριάρχη και βασιλέα των Χριστιανών (πρώιμες σταυροφορίες, 11ος και 12ος αι. μ.Χ). Παρόμοιες ιστορίες αναφέρονται στην εποχή των Ανακαλύψεων (αρχές 16ου αιώνα),από αυτόχθονες πληθυσμούς της Καραϊβικής, οι οποίοι κάνουν λόγο για τις τονωτικές ιδιότητες των νερών στα νησιά Μπίμινι.

Ο Prester John
Οι θρύλοι του Prester John (Ιερέας Ιωάννης), ήταν δημοφιλής στην Ευρώπη από τον 12ο ως και τον 17ο αιώνα, και μιλούσαν για έναν Χριστιανό Πατριάρχη Βασιλιά που κυβερνούσε ένα χριστιανικό έθνος μέσα σε Μουσουλμάνους και αλλόθρησκους στην Ανατολή. Λέγεται πως ήταν απόγονος ενός από τους Τρεις Μάγους. Ήταν γενναιόδωρος βασιλιάς και ενάρετος άνθρωπος,και κυβερνούσε ένα κόσμο γεμάτο πλούτη και παράξενα όντα-τέρατα. Στο βασίλειό του υπήρχαν οι Πύλες του Μ. Αλεξάνδρου, η Πηγή της Νιότης και επίσης συνόρευε με τον Επίγειο Παράδεισο. Ανάμεσα στους θησαυρούς του ήταν ένας καθρέφτης μέσω του οποίου μπορούσε να δει όλες τις επαρχίες του.

Τομέας ενημέρωσης prisonplanet.gr

Delete this element to display blogger navbar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Powered by alito v2 2013